disclaimer

Woonrijp spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig actueel te maken. Woonrijp mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, zonder daar vooraf melding van te maken en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Woonrijp is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Linken naar onze website is in principe toegestaan. Wij stellen het zeer op prijs om van te voren op de hoogte gesteld te worden van aangebrachte links en verwijzingen. Woonrijp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd en mogelijk beeldrechtelijk beschermd. Voor gebruik van afbeeldingen van de website is vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Woonrijp of andere rechthebbende vereist.

Auteursrecht

Het concept de Meergeneratie-laan is een idee van Maron Vondeling en Alexander Tepper, verder uitgewerkt door Woonrijp.